Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
 • Hội chợ Xuân Quý Mão 2023
  14/01/2023

  Hội chợ Xuân Quý Mão 2023

  Nhằm tạo không khí vui tươi cho các em học sinh trước khi nghỉ Tết. Ngày 14/01/2023, trường THCS Đông Thạnh tổ chức Hội chợ Xuân Quý Mão với chủ đề : Xuân quê hương" cho các em học sinh. Tham gia Hội chợ các em được buôn bán các mặt hàng do chính các em chuẩn bị, đồng thời các em cũng được tham gia các trò chơi như: Trò chơi lớn, thắt thung, giao lưu văn nghệ. Hoạt động đã thu hút được các học sinh và giáo viên toàn trường.
 • Hội thi ATGT cấp trường năm học 2022-2023
  12/12/2022

  Hội thi ATGT cấp trường năm học 2022-2023

  Liên đội trường THCS Đông Thạnh phối hợp với chi Đoàn giáo viên nhà trường tổ chức hội thi tuyên truyền ATGT.
 • Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022
  02/12/2022

  Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022

  Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022
 • Thầy, Cô
  01/11/2022

  Thầy, Cô

  Ai nâng cánh ước mơ cho em Là thầy cô không quản ngày đêm Ai dạy dỗ chúng em nên người Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ Năm học 2022-2023
  01/11/2022

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ Năm học 2022-2023

  Căn cứ văn bản số 1813/KH-PGDĐT-TH ngày 31/8/2022 về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc; Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị. Trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với nội dung như sau:
 • Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - Năm học 2022- 2023
  01/11/2022

  Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - Năm học 2022- 2023

  Căn cứ kế hoạch số 407/KH-THCSĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Trường THCS Đông Thạnh về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Bộ phận chuyên môn trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023 với những nội dung như sau:
 • QUỐC PHÒNG AN NINH
  20/10/2022

  QUỐC PHÒNG AN NINH

  Thực hiện Văn bản số 2000/ PGDĐT-PBGDPL, ngày 22/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023; Trường THCS Đông Thạnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2022-2023 như sau:
 • KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
  20/10/2022

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

  Căn cứ Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Căn cứ Chỉ thị số 2691/CT-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục tỉnh Long An; Căn cứ Hướng dẫn số 2696/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Căn cứ hướng dẫn số 1813/ KH- PGDĐT ngày 31/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về phương hướng nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 – 2023; Căn cứ Kế hoạch số 407/KH – THCSĐT ngày 19/9/2022 của trường THCS Đông Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023. Trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 như sau:
 • PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC - XÂM HẠI TRẺ EM NĂM HỌC 2022-2023
  20/10/2022

  PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC - XÂM HẠI TRẺ EM NĂM HỌC 2022-2023

  Xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong nhà trường
 • NỀN TẢNG KỸ NĂNG SỐ
  20/10/2022

  NỀN TẢNG KỸ NĂNG SỐ

Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn