Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ Năm học 2022-2023
Căn cứ văn bản số 1813/KH-PGDĐT-TH ngày 31/8/2022 về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc; Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị. Trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với nội dung như sau:
/Uploads/4018/files/407_KH-THCSDTH_19-09-2022_KH%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%2022-23_signed.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn