Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Trao Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Quản lí trường học
Ngày 30/11/2023, UBND huyện Cần Giuọc tổ chức Lễ công bố, trao QUyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THCS Đông Thạnh cho cô Nguyễn Thị Thơ. Cô Nguyễn Thị Thơ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Đông Thạnh kể từ ngày 01/11/2023
Tác giả: Hồng Lý Nguồn: Trường THCS Đông Thạnh
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn