Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025
Ngày 13/6/2024, Ban lãnh đạo trường THCS Đông Thạnh ban hành kế hoạch số 383/KH-THCSĐT ngày 13/6/2024 của trường THCS Đông Thạnh về Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025
/Uploads/4018/files/TS%20L%E1%BB%9AP%206%2024-25/Ke%20hoach%20tuyen%20sinh%20lop%206%20nam%20hoc%202024-2025.pdf
Tác giả: Hồng Lý Nguồn: Trường THCS Đông Thạnh
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn