Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
QUỐC PHÒNG AN NINH
Thực hiện Văn bản số 2000/ PGDĐT-PBGDPL, ngày 22/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023; Trường THCS Đông Thạnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2022-2023 như sau:
/Uploads/4018/files/409_KH-THCSDTH_23-09-2022_KeHoachThucHien%20GDQPAN-%2022_23_signed.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn