Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - Năm học 2022- 2023
Căn cứ kế hoạch số 407/KH-THCSĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Trường THCS Đông Thạnh về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Bộ phận chuyên môn trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023 với những nội dung như sau:
/Uploads/4018/files/412KH-THCSDTH_23-09-2022_KH_ChuyenMon22-23%20(1)_signed.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn