Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
 • Thầy, Cô
  01/11/2022

  Thầy, Cô

  Ai nâng cánh ước mơ cho em Là thầy cô không quản ngày đêm Ai dạy dỗ chúng em nên người Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ Năm học 2022-2023
  01/11/2022

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ Năm học 2022-2023

  Căn cứ văn bản số 1813/KH-PGDĐT-TH ngày 31/8/2022 về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc; Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị. Trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với nội dung như sau:
 • Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - Năm học 2022- 2023
  01/11/2022

  Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - Năm học 2022- 2023

  Căn cứ kế hoạch số 407/KH-THCSĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Trường THCS Đông Thạnh về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Bộ phận chuyên môn trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023 với những nội dung như sau:
 • QUỐC PHÒNG AN NINH
  20/10/2022

  QUỐC PHÒNG AN NINH

  Thực hiện Văn bản số 2000/ PGDĐT-PBGDPL, ngày 22/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023; Trường THCS Đông Thạnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2022-2023 như sau:
 • KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
  20/10/2022

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

  Căn cứ Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Căn cứ Chỉ thị số 2691/CT-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục tỉnh Long An; Căn cứ Hướng dẫn số 2696/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Căn cứ hướng dẫn số 1813/ KH- PGDĐT ngày 31/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về phương hướng nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 – 2023; Căn cứ Kế hoạch số 407/KH – THCSĐT ngày 19/9/2022 của trường THCS Đông Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023. Trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 như sau:
 • PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC - XÂM HẠI TRẺ EM NĂM HỌC 2022-2023
  20/10/2022

  PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC - XÂM HẠI TRẺ EM NĂM HỌC 2022-2023

  Xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong nhà trường
 • NỀN TẢNG KỸ NĂNG SỐ
  20/10/2022

  NỀN TẢNG KỸ NĂNG SỐ

 • BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ
  20/10/2022

  BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ

  riệu chứng bệnh đậu mùa khỉ là dấu hiệu để xác định khỉ mắc bệnh. Do tình trạng chưa lây lan nhanh nên các nhà nghiên cứu luôn không ngừng tìm tòi để biết rõ nguyên nhân. Sau đây là một số thông tin về đậu mùa khỉ, dấu hiệu nhận biết và giải pháp phòng ngừa.
 • Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục.
  13/09/2022

  Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục.

  Trường THCS Đông Thạnh thực hiện công khai đầu năm học 2022-2023
 • Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục.
  13/09/2022

  Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục.

  Trưởng THCS Đông Thạnh thực hiện công khai cuối năm học 2021-2022
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn