Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc.
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc.
/Uploads/4018/files/PHAT%20DONG%20THI%20DUA/450_CT-UBND_07-02-2024_CT-PhatdongphongtraoThiduayeunuoc2024_signed.pdf 
Tác giả: Hồng Lý Nguồn: Trường THCS Đông Thạnh
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn