Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Học tập, quán triệt quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện công văn số 277/PGDĐT-TH ngày 17/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 26/02/2023, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Đông Thạnh tập trung tham gia đầy đủ buổi học theo đúng tin thần công văn.
Tác giả: HL
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn