Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Tham gia hội thi thiết kế và trang trí tiểu cảnh mừng xuân Quý Mão 2023
Thực hiện kế hoạch số 378/KH-TTVHTTTT ngày 19/12/2022 của Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền Thanh huyện Cần Giuộc V/v Tổ chức hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Ngày 16/01/2023, CB-GV-NV trường THCS Đông Thạnh tham gia Hội thi thiết kế và trang trí tiểu cảnh theo kế hoạch.
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn