Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC - XÂM HẠI TRẺ EM NĂM HỌC 2022-2023
Xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong nhà trường
/Uploads/4018/files/427_KH-THCSDTH_01-10-2022_KH_PCBaoLuc_XamHaiTreEm_22_23_signed.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn