Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Công tác tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2022-2023
Trường THCS Đông Thạnh thông báo công tác tuyển sinh vào lớp 6- Năm học 2022-2023 như sau: Học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2021-2022 tại trường TH Đông Thạnh, TH Rạch Núi; tại các trường khác địa bàn xã Đông Thạnh có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở địa bàn xã Đông Thạnh hoặc học sinh có cha mẹ làm việc tại UBND, xã Đông Thạnh
/Uploads/4018/files/ThongBao_TuyenSinh_Lop6.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn