Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023
Căn cứ Kế hoạch số 1519 /KH-PGDĐT ngày 04/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện; Căn cứ tình hình thực tế địa phương, trường THCS Đông Thạnh lập Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:
/Uploads/4018/files/KH%20TUYEN%20SINH%20L%206_%202022-2023-%20THCS%20DONGTHANH.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn