Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Luật trẻ em
Ngày 18/11/2021, Liên đội trường THCS Đông Thạnh tuyên truyền trực tuyến Luật trẻ em cho các em học sinh nhằm giúp các em biết được quyền và trách nhiệm của mình. Với sự tham gia của 30 chi đội tổng số 1250 học sinh tham dự.
Nguồn: Liên Đội THCS Đông Thạnh
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn