Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Tổ chức dạy học linh hoạt năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phương án 1: đến ngày 04/10/2021, đối với địa phương kiểm soát được tình hình dịch bệnh, được đánh giá mức độ nguy cơ “Bình thường mới” (vùng xanh), các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh học tập trực tiếp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ kế hoạch năm học. 2.2 Phương án 2: đến ngày 04/10/2021, đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, trường sẽ tổ chức cho học sinh học tập trực tiếp với môn học, số lượng học sinh/lớp phù hợp kết hợp linh hoạt với học trực tuyến đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ kế hoạch năm học. Cụ thể là: tổ chức dạy trực tuyến 50%, dạy trực tiếp 50%.
/Uploads/4018/files/KE%20HOACH%20DAY%20HOC%20LINH%20HOAT%202021-2022-1411-%C4%91%C3%A3%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn