Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - Năm học 2021- 2022
-Tổng số CBGV-NV: 67/ 43 nữ; trong đó: CBQL 3/2 nữ, GV 56/39 nữ, NV 8/2 nữ. -Tổng số học sinh được huy động ra lớp: 1253/ 30 lớp. Cụ thể: Khối 6 : 342HS/ 6 lớp Khối 7 : 325 HS/ 8 lớp Khối 8 : 302 HS/ 7 lớp Khối 9 : 382 HS/ 9 lớp
/Uploads/4018/files/KH_ChuyenMon_21-22-%C4%91%C3%A3%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn