Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Danh sách lớp năm học 2021-2022
Năm học 2021-2022 trường THCS Đông Thạnh có 30 lớp trong đó khối 6: 6 lớp, khối 7: 8 lớp, khối 8: 7 lớp và khối 9 với 9 lớp chia thành hai buổi học sáng - chiều
/Uploads/4018/files/hoc_sinh_toan_truong%2021-22.xls
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn