Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Quyết định số 7179/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
Quyết định số 7179/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
Nguồn: Trường THCS Đông Thạnh
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn